Vikten av anpassning

När ett nytt mjukvarusystem tas fram så går det genom flera olika processer där det förbättras och optimeras av olika arbetsgrupper så som designers, systemutvecklare och olika ingenjörer. Det är dock i stort sett omöjligt att få fram ett mjukvarusystem som lämpar sig till alla användare. Därför är det viktigt att mjukvarusystemet hela tiden uppdateras och utvecklas efter de problem som det garanterat kommer att stöta på. Ett exempel på detta är olika operativsystem så som Windows som ofta behöver uppdateras för att förbättras och anpassas efter de problem folk stöter på.

När man tar fram ett nytt system måste man dock försöka föreställa sig en potentiell användargrupp för att man i framtiden ska behöva göra så få uppdateringar som möjligt. Men även om ett system verkar fungera bra för många så behövs det ändå uppdateras i form av utseende och så vidare för att inte folk ska tröttna och tycka att hemsidan blir tråkig. Hemsidor som Facebook uppdaterar exempelvis då och då sitt utseende även om det inte finns några särskilda problem för att man ska hållas relevant och uppdaterad.

Eftersom automatiska anpassningar ibland kan bli fel så har många hemsidor så kallade undersökningar där besökarna kan fylla i hur de upplever hemsidan. På så sätt kan man anpassa sidan direkt efter vad besökarna anser.

Har man en hemsida måste man alltså tänka på att hela tiden utveckla och anpassa den så att besökarna fortsätter att besöka just den hemsidan. Det finns otroligt många hemsidor på internet och om en hemsida fungerar dåligt är det lätt att bara byta till en annan. Användare på internet har därför inte särskilt hög uthållighet när det kommer till dåliga hemsidor vilket gör att sådana hemsidor i slutändan antagligen kommer att behöva läggas ner. Det är alltså väldigt viktigt att se till att man anpassar sig hemsida.

Add Comment