Personalisering av hemsidor

Man kan personalisera, det vill säga anpassa en hemsida till en enskild individ, baserat på flera olika aspekter. Dels kan en hemsida anpassas efter hur en person beter sig på en hemsida, till exempel utifrån vad man väljer att klicka på eller vad man väljer att köpa. Innehållet kan också anpassas efter vad en person är intresserad av såsom vad ens konto innehåller om det gäller sociala medier som till exempel Facebook eller vad man tillhör för social kategori. Anpassningen kan i stort sett ske utifrån alla aspekter som kan förknippas med en enskild typ av person. Om det gäller en sida som håller på med försäljning av olika produkter där varje individ har ett konto kan man se vad denne är intresserad av och se till att sådana produkter dyker upp oftare på hemsidan för den enskilde personen.

Det finns också företag inom IT som håller på med mailfunktioner där mailen anpassas efter vad personen intresserar sig för. Det övriga hamnar i olika filter så som i skräpposten. Personalisering och anpassning av webbplatser till enskilda individer sker ofta automatiskt och man kan ofta se skillnad i vad som dyker upp i form av annonser beroende på vems dator man sitter vid och använder.

När det kommer till sociala medier så som Facebook är ofta ens nyhetsflöde starkt anpassat efter vad hemsidan tror att man är intresserad av. De personer man besöker ofta dyker upp mycket oftare än de man sällan besöker till exempel och nyheter som man verkar vara intresserad av dyker upp mer än andra. Så är det också på många sökmotorer så som till exempel Google som anpassar sökresultat efter enskilda individer. Detta är både bra och dåligt, ett nytt ord som har dykt upp är exempelvis så kallade filterbubblor som används för att beteckna att alla endast matas med den information de är intresserad av vilket gör att man i förlängningen lever i en “bubbla”.

Add Comment