Mobilanpassning

Det kanske vanligaste sättet att surfa på internet idag är faktiskt via sin mobil eller smartphone. Det kan dock vara problematiskt eftersom mobiler ofta har mycket mindre skärmar än datorer och eftersom alla program och filer på hemsidorna inte alltid är anpassade efter den mjukvara som finns på mobilen. Därför är det viktigt att hemsidor har en särskild anpassning till mobiltelefoner som gör att hemsidan särskilt anpassas då man besöker den med en smartphone. Exempelvis så kan det vara svårt att orientera sig på en hemsida som är väldigt stor om man använder sig av en mobil och det kan vara svårt att trycka på vissa knappar på hemsidan eftersom man måste ha en viss precision.

Det första man bör tänka på när man anpassar sin hemsida till en mobil version är just startsidan. Startsidan är den plats på hemsidan som en besökare först ser och om den ser konstig ut så kommer besökaren förmodligen inte att fortsätta att surfa runt på hemsidan. När den är mobilanpassad bör den vara mer kortfattad och innehålla mindre information än vid en datoranpassad startsida. Däremot ska den mobilanpassade sidan inte skilja sig allt för mycket ifrån den vanliga hemsidan eftersom det ska märkas att de båda hör ihop.

Det är också svårare att navigera sig med en mobil än med en dator på en webbplats därför bör man inte behöva zooma när man besöker en mobilanpassad version. Knappar och länkar till filmklipp och så vidare bör vara tydliga och enkla att klicka på. Man bör även undvika att ha väldigt stora bilder på den mobilanpassade hemsidan eftersom det är svårt att se hela bilden och det gör att hemsidan blir segare.

Menyn på hemsidan bör även vara i form av en rullist så att det är enkelt att överskåda och navigera sig fram.

Add Comment